Confidențialitate

CITY MENU

PARTEA 1. INTRODUCERE

Când folosești platforma City Menu, ne încredințezi datele tale personale. Ne angajăm să păstrăm încrederea pe care ne-ai acordat-o. Acest lucru începe prin a te ajuta să înțelegi practicile noastre de confidențialitate.

Această politică descrie datele personale pe care le colectăm, modul în care acestea sunt folosite și trimise, precum și opțiunile tale privind datele respective.
Ultima actualizare: 01 MAI 2020

PARTEA 2. COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR

CITY WALK GUIDE SRL, operatorul platformei online City Menu (denumit în continuare OPERATORUL) poate colecta date precum: profilul colaboratorilor și detalii despre prețul și produsele acestora, profilul vizitatorilor prin acțiuni de interacțiune cu platforma online City Menu, date conexe despre trafic, comportament și localizare, date despre impresii și interacțiuni ale colaboratorilor/vizitatorilor, date de creeare de cont pe această platformă ce includ user și parolă.

OPERATORUL își rezervă dreptul de a folosi aceste date în orice mod necesar spre îmbunătățirea platformei City Menu și a vizibilității acesteia, respectând confidențialitatea acestor date și persoane și acționând doar în limita prevederilor legale conform legilor din România și Uniunea Europeană.

Alte date colectate pot fi:

  • profilul utilizatorului: colectăm date când utilizatorii își creează sau actualizează conturile City Menu. Acestea pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele de utilizator și parola, adresa, fotografia de profil, informațiile de plată sau bancare (inclusiv informațiile legate de confirmarea plății), documentele de identitate emise de guvern, inclusiv numerele permiselor șoferilor, imaginile, data nașterii, semnătura și fotografia;
  • datele demografice: este posibil să colectăm date demografice despre utilizatori, inclusiv prin sondajele destinate acestora;
  • conținutul utilizatorilor: colectăm informațiile trimise de utilizatori când contactează serviciile City Menu. Acestea pot include feedback, fotografii sau alte înregistrări colectate de utilizatori.
  • datele privind utilizarea: colectăm date despre cum interacționează utilizatorii cu serviciile noastre. Acestea includ informații precum datele și orele accesării, funcțiile platformei sau paginile vizualizate, situațiile în care platforma nu a funcționat și alte activități ale sistemului, tipul de browser și site-urile sau serviciile terțe folosite înainte de a interacționa cu serviciile noastre. În unele cazuri, colectăm aceste date prin folosirea modulelor cookie.

OPERATORUL folosește aceste date pentru îmbunătățirea și securitatea utilizatorilor și a serviciilor, pentru asistența clienților, pentru cercetare și dezvoltare, pentru a permite legătura între utilizatori, pentru a furniza utilizatorilor comunicări de marketing și alte tipuri de mesaje, în vederea procedurilor juridice. OPERATORUL nu vinde sau transmite terților datele personale ale utilizatorilor, destinate marketingului direct, decât dacă are consimțământul acestora.

PARTEA 3. ȘTERGEREA DATELOR

OPERATORUL reține informații privind profilul utilizatorului și alte date personale atâta timp cât utilizatorul îți păstrează contul City Menu. În caz de inactivitate, fraudă sau rea voință în temei juridic, OPERATORUL își rezervă dreptul să șteargă acest cont.

Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea contului și de a i se onora această solicitare. OPERATORUL poate reține anumite informații despre utilizator după ce primește o solicitare privind ștergerea contului dacă este necesar, ca de exemplu în cazul în care trebuie să respecte unele cerințe de natură juridică, motive de siguranță, securitate și prevenire a fraudei.

PARTEA 4. DEZVĂLUIRI FAȚĂ DE TERȚI

Pentru derularea în bune condiții a activității noastre poate fi necesar ca datele dumneavoastră să fie accesate de către o serie de angajați proprii, furnizori și angajați ai acestora. Furnizorii se referă la societăți cu care avem relații contractuale pentru o serie de servicii, incluzând dar fără a se limita la: furnizori de servicii IT, furnizori servicii de telefonie, furnizori de soluții integrate pentru call-center, furnizori de soluții pentru gestionarea comenzilor, furnizori de servicii bancare și de plăți.

În toate aceste cazuri descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unui contract încheiat cu acești furnizori, prin care aceștia se obligă să utilizeze datele exclusiv în scopul pentru care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri justificate, expres formulate.

În ciuda măsurilor de protecție luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin mediul Online, în general sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

PARTEA 5. DISPOZIȚII FINALE

Este posibil să actualizăm ocazional această politică. Dacă vom efectua modificări semnificative, vom înștiința în avans utilizatorii privind modificările respective folosind platforma City Menu sau alte mijloace, cum ar fi e-mailul. Încurajăm utilizatorii să examineze periodic această politică pentru a afla cele mai recente informații despre practicile noastre de confidențialitate.

Contul meu