Sushico

Restaurant, Constanța

Informații

Meniu

Sushi - Sashimi

Menu - Sushi Sashimi

Somon (5 buc) (100 g)
Macrou (5 buc) (100 g)
Ton, somon, biban de mare, pește alb proaspăt (5 buc) (100 g)
Ton (5 buc) (100 g)
Biban (5 buc) (100 g)

Contul meu